Албум ПС-153. Питање 1. Радни цртежи монолитних армирано бетонских комора ојачаних стандардизованим кавезима и мрежама за ојачавање

Састављање сакупљања камере у скупштини

Главни показатељи монтажних бетонских елемената комора

Главни показатељи јединствених мрежа за арматуру и мрежа

Камере типа И и Иа; ИИ и ИИа. Грађевински део

Камери типа И и Иа. Грађевински део. Ојачање

Камери типа ИИ и ИИа. Грађевински део. Ојачање

Камере типа ИИИ и ИИИа. Грађевински део

Камере типа ИИИ и ИИИа. Грађевински део. Ојачање

Камере тип ИВ и ИВа. Грађевински део

Камере тип ИВ и ИВа. Грађевински део. Ојачање

Камере тип В и Ва, ВИ и ВИа. Грађевински део

Камере тип В и Ва. Грађевински део. Ојачање

Камере тип ВИ и ВИа. Грађевински део. Ојачање

Камере тип ВИИ и ВИИа. Грађевински део

Камере тип ВИИ и ВИИа. Грађевински део. Ојачање

Камери типа ВИИИ и ВИИИ. Грађевински део

Камери типа ВИИИ и ВИИИ. Грађевински део. Ојачање

Камере типа ИКС и ИКСа. Грађевински део

Камере типа ИКС и ИКСа. Грађевински део. Ојачање

Тип Кс и Кса камере. Грађевински део

Тип Кс и Кса камере. Грађевински део. Ојачање

Камере тип КСИ и КСИа. Грађевински део

Камере тип КСИ и КСИа. Грађевински део. Ојачање

Камере тип КСИИ и КСИИа. Грађевински део

Камере тип КСИИ и КСИИа. Грађевински део. Ојачање

Камери тип КСИИИ и КСИИИа. Грађевински део

Камери тип КСИИИ и КСИИИа. Грађевински део. Ојачање

Камере тип КСИ ВИ КСИВа. Грађевински део

Камере тип КСИ ВИ КСИВа. Грађевински део. Ојачање

Камере тип КСВ и КСВа. Грађевински део

Камере тип КСВ и КСВа. Грађевински део. Ојачање

Камере тип КСВИ и КСВИ. Грађевински део

Камере тип КСВИ и КСВИ. Грађевински део. Ојачање

Камери типа КСВИИ и КСВИИа. Грађевински део

Камери типа КСВИИ и КСВИИа. Грађевински део. Ојачање

Коморе тип КСВИИИ и КСВИИИа. Грађевински део

Коморе тип КСВИИИ и КСВИИИа. Грађевински део. Ојачање

Камере типа КСИКС и КСИКСа. Грађевински део

Камере типа КСИКС и КСИКСа. Грађевински део. Ојачање

Дизајн пролаза топлотних цеви кроз фиксне носаче

Дизајн спојнице канала на камере и фиксне носаче

Детаљи причвршћења за лествице, делови за јаме, уградња 2. поклопца

Металне конструкције уста

Уређај отвора за спуштање у комору

Основна одлука уређаја за излаз воде из комора

Водени бунари и коморе

Цевни прикључци и фитинги са прирубницама или навојним прикључцима за лакши приступ њима постављају се у водене бунаре и коморе чије димензије у плану зависе од пречника цеви, као и од врсте прикључака и арматуре постављених у бунаре. При пројектовању бунара потребно је тежити смањењу димензија како би смањили трошкове мреже и објеката на њој. Пре свега, планирају се инсталациона места за хидранте и различите арматуре, а затим се врши избор потребних делова за монтажу појединачних компоненти.

Врела распоређују армирани бетон или циглу. Најсавршенији и економичнији у масовној конструкцији су префабриковани армирани бетонски бунари. Приликом одређивања величине бунара треба изабрати минималне удаљености до унутрашњих површина бунара, вођене захтјевима СНиП-а. Врела до 2,5 м ширине, по правилу, су распоређена округла, више од 2,5 м - правоугаоне.

Округли у бунарима са пречником од 1,5 м од монтажног бетона приказани су на слици испод. Кула су направљена од два типа: са конусним прелазним дијелом до врата и са равним плафоном. Број прстена зависи од жељене дубине бушотине. Висина радног дијела бунара мора бити најмање 1,5 м.

Водени бунари са зглобним прелазним дијелом на врат (а) и равним плафоном (б)

1 - заграде; 2 - бетонска плоча; 3 - рушевни слој

Да би се спустили у бунар, на врату и зидове треба поставити завртње од челичног или ливеног гвожђа; дозвољене су преносне металне љестве. Око шахтова и бунара који се налазе у изграђеним подручјима без тротоара, требало би обезбедити слијепу површину од 0,5 м са нагибом.

Поклопци шахта из бунара који се отварају на коловозу морају бити испружени са површином. Приликом постављања цеви у зидове бунара неопходно је осигурати чврстоћу спојева, отпорност на воду у влажним килима, као и могућност преципитације зидова.

У случају постављања великих и сложених чворова цевовода великог пречника за прилагођавање комуникација, постављена је прекидна комора. Приликом постављања вентила у коморе, могуће је контролисати их из земље помоћу малих врата са специјалним уређајима.

Приликом употребе армирано бетонских цеви за проводнике како би се смањиле димензије комора, дијелови цевовода који су одмах поред коморе направљени су од челичних цеви. У присуству подземних вода, дно и зидови бунара (коморе) су изоловани битуменом или цементним малтером. Вода из комора се уклања пумпама помоћу чепова. Ако је могуће, испуштање воде из комора у постојећи водоток или канализацију треба да обезбеди одвод воде из јама кроз ливене цијеви у дренажну или дренажу.

Албум СК 2106-91 је развијен у две верзије:

Издање И "Префабриковане армирано-бетонске коморе на водовима и водоводима"

Издање ИИ "Монтажне армиране бетонске коморе на водовима и цевоводима" Технолошки део.

У издању И развијени су цртежи конструкција комора на водоводним и водоводним мрежама за најчешће нађене технолошке шеме водних јединица.

Ии. Димензиони дијаграми за решења дизајна камере

Грађевински цртежи су дизајнирани за петнаест камера величине у плану. Димензије комора се одређују на основу анализе инсталационих цртежа тачака за водоснабдијевање и у складу са захтевима СНиП ИИ-31-74 "Снабдевање водом, спољашње мреже и конструкције, стандарди дизајна". Димензије комора у плочици варирају од 1,5к3,04 м до 9,84к11,73 м, висине комора од 1,8 до 3,2 м, у зависности од дијаграма пречника главног и бочног цевовода.

На листовима 2-15 постоји неколико варијанти дизајна комора за различите технолошке шеме са истим димензијама у плану. Цртежи показују могућност замјене зидних блокова монолитним армираним бетоном или другим префабрикованим блоковима, а неколико опција за распоређивање подних плоча даје се омогућавање сервисирања комора (запорних вентила са површине). Израђени су цртежи конструкција комора из производа укључених у каталог унифицираних индустријских производа ТКИ-5 и произведени сада, изузев грађевинских блокова типа СТК.

Зидни блокови типа СГК - користе се за пролаз цевовода 600к1400. За период пре њиховог развоја потребно је повезати опцију комора са заменом ових блокова са монолитним армираним бетоном. На листу 1.47, с обзиром на дизајн проласка цеви у зидове комора. Цјевоводи иду у префабриковане бетонске зидне блокове у слабо армираном касону, што им омогућава да пролазе на различитим местима кесона и смањују рад на заптивним рупама на минимум.

Албум представља решења за пролаз цевовода, како кроз монолитне зидове тако и зидове монтажних бетонских блокова. Монолитни бетон на ИМС листу решио је и дизајн стопала намијењених перцепцији напора који проистичу из неуједначеног унутрашњег притиска. Конструктивна рјешења се дају уређајима врата и степеништа за спуштање у коморе, платформе за ручно управљање вентилом, уређаје за контролу вентила са површине и противаваку уређаји. Преклопне коморе су израђене од ребрастих ојачаних бетонских плоча, омогућавајући организацију рупа за спуштање у комору и контролу вентила са површине земље у оним местима где је то неопходно технологијом. Отвори за пробијање се обављају на месту, са јачањем подних плоча помоћу истоварних плоча типа ЦЛ-12.

ИИИ. Хидроизолација и уклањање воде из ћелија

Хидроизолација комора је обезбеђена како у случају недостатка подземне воде (или спуштања нивоа одводњом испод дна коморе), као иу случају високих нивоа подземних вода. У случају одсуства подземних вода усвојена је препластена хидроизолација пода са два слоја исоле на битумену, 2 пута двоструко прекривена зидовима грознице са битуменом. Преклапајућа хидроизолација је постављена на бази УСО цементног малтера. Изолациони уређај је такође могућ са Хех-ом из ЕХИК емулзије. Емулзиона хидроизолација наноси се на спољној температури од 5 ° Ц. За хидроизолацију се користе ЕГИК-7, ЕГИК-ИО, ЕГИК-15, ЕГИК-20 емулзије дебљине 3 мм за преклапање и 2 мм за зидове. Уређај за хидроизолацију од ЕГИК емулзије мора се обавити према "Привремени индикатор хидроизолационог уређаја на ЕГМК емулзији армиранобетонских подземних конструкција" БЦХ-И-68.

За коморе изграђене у водоносичном тлу, организована је додатна хидроизолација дна и зидова. Пример фотоапарата за хидроизолацију за високе нивое подземних вода дат је у албуму. При изградњи комора у водоносним земљиштима, јама треба исушити, а вода се смањује, како би се избјегла успон ножне коморе, треба зауставити тек након што је темељна јама потпуно попуњена земљиштем. Када је вода агресивна на бетон, хидроизолација комора и његова заштита треба изводити према посебном пројекту у зависности од степена и врсте агресивности воде. Уклањање воде из комора обезбеђене су помоћу пумпи који користе уље за ту намену. Ако је могуће испуштати воду из комора у постојећи одвод или дренажу, воду треба одводити из јаме помоћу цијеви од ливног гвожда до одводне или дренажне бушотине.

Ив. Основне одредбе о дизајну

Пројектоване коморе водовода и водоводних мрежа намењене су за коришћење у следећим условима конструкције: сеизмичност површине није већа од 6 тачака, а основе на подножју су непокретне, неклизајуће. Носивост основе мора бити најмање 1,5 кг / цм2, ниво од подземне воде није већи од 1 м до врха стропа

Дизајн комора дизајниран је за привремено оптерећење према Х-ЗО и НК-80 шемама са дубином попуњавања изнад комора са врха коловоза 0.5-2м. Претпоставља се да је запреминска густина тла 1,8 т / м3, угао унутрашњег трења базе је 30 °. Модул еластичности основе 150 кг / цм2. Расподела притиска од привременог оптерећења се узима под углом од 45 ° - унутар асфалта и под углом од 30 ° - у земљи.
Шема дизајна комора усвојена је у облику двоструких оквира на еластичној подлози. Израђују се рачуни за различите комбинације оптерећења.
Конструкције заустављања, које су структурално део комора, рађене су до перцепције напора небалансираног унутрашњег притиска Рраб

Армирани бетонски извори: врсте, намјена, уређаји

Армирани бетонски бунари се користе да би се обезбедио стабилан рад инжењерских мрежа и изграђен је на местима инсталације и прикључења прирубничких спојева са обликованим деловима цевовода. Елементи армиранобетонских бушотина су широко распрострањени приликом постављања екстерних водоводних мрежа у изградњу стамбених и индустријских зграда.

Врсте и карактеристике производа од армираног бетона

Према њиховој сврси, бунари са армираним бетоном подијељени су на инспекцију, служећи за одржавање и поправку водоводних цијеви и резервоара са питком водом за организацију аутономног водоснабдијевања куће.

Према извршењу изградње може бити:

 1. Округле бетонске бунаре (монолитне или монтажне), пречника до 2,5 м.
 1. Конструкције квадратног или правоугаоног попречног пресека, направљене на исти начин као и тачка 1. Користи се за изградњу конструкција пречника од преко 2,5 м.

Кључне карактеристике

Постављање арматурних бетонских бушотина углавном је израђено од монтажних елемената, јер то значајно смањује интензитет рада монтаже водоводних цеви и вријеме изградње објекта (види слику).

Да би се утврдиле димензије конструкције, неопходно је знати димензије обликованих делова, пречник цеви, као и димензије ватрогасних хидраната и капија. Поред тога, приликом рада на инсталацији спољашњих мрежа за водоснабдевање, водите рачуна о одредбама СНиП-а на армираним бетонским зидовима, који детаљно описују главне препоруке о избору материјала, захтјевима за уградњу дијелова и њиховом накнадном раду.

Армирани бетонски базени се састоје од следећих елемената:

Елементи инспекцијских комора су израђени од тешког бетона са следећим оперативним захтевима:

 • класа чврстоће Б20 - Б25;
 • отпорност на мраз Ф75- Ф100;
 • водоотпоран В4 и више.

Предности армиранобетонских конструкција:

 • висока чврстоћа, која омогућава издржавање попречног притиска земље;
 • издржљивост Период рада није ограничен чак ни у условима велике влажности;
 • не захтевају додатни напор током рада, а поправак армираних бетонских бушотина може се извршити једноставним заменом истрошеног елемента.

Техничке спецификације

Упутства и обавезне препоруке прописане регулаторним документима за пројектовање и рад арморед бетонских конструкција:

 1. Висина радног дијела конструкција пречника до 2,5 не сме прелазити 1,5 м.
 2. Армирани бетонски бунари пречника од преко 2,5 м, изграђени су са вертикалним зидовима висине 1,8 м и прекривени армираним бетонским плочама. Огрлица је постављена на врху и покривена отворима од Ø 70 цм.
 3. За спуштање у шахт на зидовима коморе предвидја се уградња гвоздених или валовитих челичних носача. Дозвољена је употреба преносних металних љествица.
 1. На зидовима са без тротоара налазе се бетонске слепих површина са нагибом од врата и ширине од 0.5 м око отворених врата, а поклопци на коловозу путева треба да се испуне са својим поклопцем.
 1. При постављању комплексних водова великих промјера, на местима вентила, постављена је прекидна комора, која се контролише са земљишта користећи специјалне уређаје кроз мали поклопац опремљен у уста резервоара.
 2. За испуштање из коморе од пропуштене влаге обезбеђена је цев за бетон, помоћу које се акумулирана вода уклања у систем за одводњавање.
 1. За малу количину течних акумулационих јама су обезбеђени, од којих се, помоћу пумпи, вода уклања на површину.
 2. Под дејством притиска воде, у системима високог притиска може доћи до напетости при истезању. Да би се спречило оштећење или помицање цевовода у бунарима, обезбедите опеке или бетонске зауставе.
 3. Уз високу локацију подземних вода, спољни зидови се третирају битуменским или хидроизолационим цементним композицијама.

Приликом употребе армирано-бетонских цеви високог притиска, ради смањивања димензија радне коморе, секције цевовода на улазу у радну комору израђене су од челичних цијеви мањих пречника. За заптивање цеви, у мјестима контакта са бетонском површином, мора се изводити хидроизолација цементних или битуменских материјала.

Да би олакшали ову процедуру, у последње време, уместо армирано-бетонских цеви, све више се користе пластични цевоводи серије ПРАГМА. У овом случају, како би се смањио пречник и запечатио улазни отвор, користи се специјално дизајнирана прагма цевовода до бетонског бунара, што омогућава изолацију и ојачање везе високог квалитета.

Класификација производа

Индустрија нуди стандардне бетонске производе за бунаре округлог и правокутног облика, који се производе према ГОСТ 8020-68, то је:

 • зидни прстенови (ЦС) величине 1,0, 1,6, 2,0 м - пројектовани за уређење чворова цевовода Ø 60-600 мм;
 • правокутни профил 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 м - за цевоводе Ø 350-1000 мм.
 • Подне плоче (ПП);
 • Поклопци прстена (ПЦ);
 • Доња плоча (ПН);
 • Прстен (КО), додатни елементи, врат.

Врата са поклопцима су постављена на вратима зграда, која се, у зависности од сврхе, могу направити од следећих материјала:

 1. Ливено гвожђе или челик (ГОСТ 3634-61) за уградњу на коловозу градских улица.
 1. Армиране бетонске капије за бунаре (ГОСТ 3634-99) користе се изван градских граница или на местима са ограниченим прометом. Цена таквих лутака је знатно нижа од ливеног гвожђа или метала, што знатно смањује трошкове изградње водоводних мрежа.
 1. Палете на бази полимера. Примењује се приликом полагања водовода у области пешачких стаза или путева намењених за пролаз возила са капацитетом подизања до 5 тона.

Уређај за водоснабдијевање куће

При изградњи сеоске куће поставља се питање постављања бунара чак и на почетку грађевинских радова, при постављању екстерних водоводних мрежа. Ово је обавезна структура која треба инсталирати на месту увођења кућне воде у главне цјевоводе.

Као што је већ поменуто - такве конструкције могу се израђивати од префабрикованих елемената или бацати сопственим рукама из монолитног бетона.

Монтажни

Производи армирани бетон за бунаре, произведени у фабрици, изгледају пожељније за многе факторе. То су испорука до градилишта, брзина уградње конструкције и гаранција произвођача.

Редослед извођења радова на уређају посматрачке коморе за одржавање прикључне тачке водовода:

 • земљани радови;
 • збијањем основе тла на бази песка-дробљеног камена;
 • уградња армираног бетонског дна;
 • монтажа прстенова радне коморе;
 • уградња поклопне плоче (са рупом);
 • уградња врата;
 • заптивање цеви и уградња вентила или вентила;
 • уградња шахта и уређаја покретних носача;
 • водонепропусни спољни зидови (за влажне површине).

Ако је, из било ког разлога, употреба стандардних монтажних елемената непрофитабилна, онда детаљи о дизајну могу бити направљени код куће.

На пример, анализирамо процес израде армираног бетонског извора из монолитног армираног бетона у условима градилишта са сопственим рукама, а ако у тренутку разматрања постоје питања на ову тему, у овом чланку гледамо видео.

Монолит

У зависности од дубине монолитног армираног бетонског бунара може бити висина од 700 до 1000 мм. Пречник прстена одређује једноставност одржавања уграђене опреме, а стога би требало да буде у опсегу од 800-1000 мм. Стандардна дебљина делова је 90-120 мм, а тежина овог дизајна је 380 кг.

За постављање таквих производа потребно је привући опрему за дизање, што ће довести до повећања трошкова изградње. Стога, код куће, такви прстенови су направљени лагано, висине 300-500 мм.

Арматурни кавез се састоји од следећих елемената:

 1. 4-6 вертикалних шипки. Израђена од ојачавајуће жице Ø 8-12 мм.
 2. Хоризонтални прстенови су направљени од челичне жице дебљине 6-8 мм. Растојање између прстена, у висини, треба да буде 60-80 мм.
 3. На спојевима (раскрснице), ојачавајуће шипке и жичани прстенови причвршћени су плетивном жицом Ø 2 мм.

За производњу армиранобетонских прстенова користите оплату, који се састоји од два цилиндра - спољашњег и унутрашњег.

Такве форме можете купити готове (металне) или направљене помоћу водонепропусне шперплоче или фурниране с властитим рукама.

Савети: док раде са дрвеним облицима, ивице цилиндара су причвршћене дрвеним надвратницима (вијцима) на вијцима или ексерима, а како би се смешица не држала зидова оплате, замрзнута је суспензијом од кречњака.

Редосљед арматуре бетонских елемената с властитим рукама:

 1. Унутрашњи облик цилиндра убачен у спољашњи.
 2. Ојачавајући кавез је спуштен у простор између оплате, причвршћени су експанзиони клинови и зидови облика су фиксирани мостовима (врхом).
 3. Потом, целокупна конструкција се инсталира на припремљеном дну или, ако се елементи изливају појединачно, онда хоризонтално поравнати дрвени штитови, који служе као основа.
 4. Припремите бетонску мешавину у размерама 1: 3: 5 (цемент, песак, шљунак). Цемент - није нижи од М400.
 1. Готово решење, равномерно око целог обима и дебљине слоја од 100 мм, поставља се у оплату.
 2. Простор између шаблона за облик и арматурног кавеза је заптивен металним шипком Ø 10-15 мм.
 3. После 6-7 дана, производи се уклањају из калупа и остављају још 3-5 дана на отвореном простору за сушење и издржљивост.
 4. Током периода сушења врши се стандардна процедура, како је прописано стандардима за бригу о бетону (заливање, покривање површине итд.).

Изнад је сматран процес ливења зида. На исти начин и на исти начин могу се направити и други бетонски производи за бушотине.

Буилд-референце.ру

Грејање, водовод, канализација

Навигација:
Почетна → Све категорије → Одводне мреже

Врела и коморе (великих бунара) на цјевоводима налазе се на мјестима промјењених пречника и нагиба цјевовода, промјеном њиховог правца у плану и уређењем бочних грана који се спајају на њих, као и на равним цјевоводним одјелима 35-300 м (са повећањем пречника цеви бунари се повећавају).

Узимајући у обзир локацију уређаја, шахтови се деле на ротационо, чворно и линеарно. Они служе за обезбеђивање приступа цевоводима, њихову контролу и надзор и врше одржавање на дренажној мрежи.

Инспекцијски бунари се састоје од следећих главних елемената: радне коморе, врат и прелаз између њих, основе и отвор са поклопцем преко врата (слика 6.6). Што се тиче бунара може бити округлог, правоугаоног и полигоналног.

Најважнији елемент бунара је основа. Требало би осигурати стабилност конструкције. Његова структура укључује бетонску посуду која омогућава транспорт воде кроз бунар (од цеви до цеви).

Сл. 6.6. Инспекција добро:
1 - отвор са поклопцем; 2 - армирани бетонски прстенови у устима; 3 - исте камере; 4 - бетон М 200 са ињекционим материјалом; 5 - основна плоча; 6 - припрема песка

Лежиште у доњем делу има облик полукружног оквира, ау горњем - вертикалном зиду (слика 6.7). Укупна висина лежишта треба да буде једнака пречнику цеви. Са две стране пладња створене су полице које имају ширину од најмање 200 мм и нагиб од најмање 0.02 до лежишта. Посуде ротирајућих бунара и бочне везе треба изводити дуж локуса кругова с пречником од најмање једног пречника.

Сл. 6.7 Коморе шахтова:
и - план пладња бунара при повећању пречника цевовода; б - план бушилице; у - део линијског лежишта

Радна комора треба да има следеће минималне димензије: висина - 1,8 м, пречник - 1,0 м. Препоручљиво је изводити коморе под-бунара на цевоводе великог пречника у смислу полигонала са зидовима паралелним са пладањима.

Минимални пречник врата износи 0,7 м. Радне коморе и вратови су опремљени тракама или мердевинама за спуштање у и изван бунара. На тлу нивоа, на вратима су постављени поклопци са поклопцима, који су обично направљени од ливеног гвожђа.

Код цевовода пречника 1200 мм или више, крива ротације цеви треба узети као полупречник од најмање пет цијевних пречника и обезбедити бушотине на почетку и крају кривине ротације.

На акумулацијама, чија се конструкција врши на затворен начин (метода штитника), потребно је распоредити инспекцијске осовине или бунаре пречника најмање 0,9 м. Раздаљина између њих не би требала бити већа од 500 м.

Зидови радних комора и отвора шахтова могу се израђивати од бетона или армираног бетона, монолитног или монтажног, као и цигле на цементном малтеру. Бетонски базни подови обично су распоређени монолитним из бетона разреда 200 према посебним шаблонима - оплата, затим фугирање са цементом и пеглање.

Посебну важност треба посветити заптивању цијеви у равни. На сл. 6.8 приказује примјере њихових конструктивних рјешења. У присуству подземних вода, неопходно је обезбедити хидроизолацију дна и зидова бунара до висине веће од 0,5 м нивоа подземне воде. Истовремено је могуће наносити обмазоцхни и оклеецхни битуменску хидроизолацију.

Сл. 6.8. Шеме за заптивање цеви:

а и б - у не-подземним земљиштима, респективно, суво и влажно; 1 - цементни малтер; 2 - раствор азбестног цемента; 3 - хидроизолација; 4 - жлеба
Дизајнерски институти су развили стандардне дизајн шахтова за различите геолошке, хидрогеолошке и климатске услове.
Од посебног значаја је осигурање издржљивости горњег дела бунара (вратова и врата) у условима изузетно високог интензитета аутомобилског саобраћаја у модерним градовима.

У иностраној пракси недавно се широко користе бунари из валовитих пластичних цеви, који су способни деформисати без уништења под утицајем друмског транспорта (слика 6.9).

У домаћој пракси, армиране бетонске јединствене основне плоче се користе за канализацију, воду и гасне бунаре (слика 6.10).

Ова основна плоча се производи помоћу пластифицираних адитива који повећавају јачину ударца и отпорност на мраз бетона. Његова употреба омогућава значајно повећање животног вијека бунара у условима великог саобраћаја и честих третирања соли на површини пута у зимском периоду.

Упаривање цеви положених на различитим дубинама врши се помоћу диференцијалних бушотина. Потреба за њихово примењивање јавља се у следећим случајевима: - када повезивање бочних грана са сакупљачима или мрежама унутар четвртине улицом цевовода; - при преласку цјевовода са инжењерским структурама и природним препрекама; - на уређају поплављених ослобађања воде у резервоарима; - са великим нагибима земаљске површине како би се спречило превазилажење максимално дозвољене брзине отпадне воде.

Сл. 6.9. Бунари од пластике:
1 - отвор; 2 - конусни бетонски врат; 3 - валовита цев; 4 - гумени прстен

Висина раздвајања бунара за диференцирање подељена су на диференцијалне изворе слабе (до 6 м) и велике висине.

Сл. 6.10. Основна армирано-бетонска плоча за шахтове

Падови бунара свих структура могу се подијелити на три типа: - рудник (са и без капи); - изведени према врсти познатих структура повезивања који се користе у хидротехничкој пракси (брзе струје, прелом практичног профила итд.); - бунари, енергетско гашење у којем се заснива на сударању водених млазница са зидом конструкције или специјалном решетком, као и на сударању водених млазница насталих од одвајања тока на дну бунара.

Падна бушотина врсте минске висине је комора, чија је облика слична облику шахте на коју је причвршћен или уграђен глатко (без степеница) вратило (рисер) кружног или правоугаоног попречног пресека (слика 6.11).

Сл. 6.11. Врло добро спустите рудник за непокрилне влажне тла:
1 - изолација са буком; 2 - бетонска класа Мл50 са фугирањем; 3 - основна плоча; 4 - бетонска класа Мл00 на тлу поплочаној шљунком; 5 - челична плоча; 6 - зауставе заграде уграђене у спојеве између армирано бетонских прстенова

Користи се на цевоводима пречника до 500 мм. Висина не би требало да прелази 6 м. Пресек подизача не би требало да буде мањи од попречног пресека цеви за довод воде. Изнад рисура, пожељно је обавити пријемни лијев у облику колена или другог облика, а на подножју - водена јама. Присуство воде у јами омогућава ублажавање протока удара у базу. Да би се повећала стабилност конструкције, база је ојачана плочом од челика или ливеног гвожђа испод постоља.

Приликом постављања подизача до 300 мм, дозвољена је уградња водиличног лакта у његов доњи део.

Препоручује се да се испусти бунари из монолитног или монтажног бетона. Брзина кретања воде у подземним постројењима достиже високе вриједности, стога захтијева високу чврстоћу базена, зидова и бунара.

Падна бушотина врсте руде са вишестепеним разликама такође укључује рудник, али је блокиран корацима, који се по целој висини измењују у шаблону шаховске плоче (слика 6.12). Да би се побољшала поузданост конструкције, препоручљиво је направити два мина. Водени уређај на бази није потребан. Однос слике препоручује следеће: з = (0,5-2) 2? или з = (0,5 - 2) д (са округлим делом осовине); а - Б / 2.

Одвојене коморе уређене су са пуним одвојеним и полу-одвојеним канализационим системима. Њихова локација и дестинација су различити.

Комплетним одвојеним системом уређене су одводне коморе: - на мрежи кише на одвојеним мјестима одводног колектора или испред постројења за пречишћавање како би се одводили дијелови кишнице током интензивних киша у резервоар; - о постројењима за самотретање кишнице, ако је потребно, различитих степена пречишћавања.

У случају полуотворног система за одвођење воде, постављене су сепарацијске коморе:
на мрежи кише пре него што се придруже заједничким колекционарима да испразне део кишнице током интензивних киша у резервоар;
пре постројења за пречишћавање отпадних вода за привремено испуштање домаћинства, индустријских и канализационих отпадних вода (уз високе трошкове другог) у контролне резервоаре за накнадне испоруке постројењима за пречишћавање отпадних вода.

Сл. 6.12. Двокомпонентни премошћени рудник са вишестепеним разликама:
1 - улазни колектор; 2 - капије; 3 - делови капи; 4 - кораци диференцијала; 5 - излазни колектор

Принципи рада и дизајнирања одводних канала и сепарационих комора су слични (у наставку, термин туш кабина ће значити одвод туша и комору за одвајање).

Главни захтеви за туширање су следећи:
1) пражњење без пражњења загађеног дела отпадне воде која улази у канализацију;
2) ниског зацења отпадних и дренажних уређаја.

Најчешћа комора за одвајање са бочним правим слојем са једносмерним пражњењем, састоје се од послужавника, од којих једна страна представља плочу.

Препоручљиво је да гребен прелива буде металик и покретан у вертикалним водилима. Ово ће вам омогућити да промените висину гребена прелива приликом подешавања радова објеката.

Одвојена комора са бочним равним мјестима са двоструким испусом састоји се од послужавника, са обе стране чије су смјеси.
На сл. Слика 6.13 приказује комору за одвајање са закривљеном страницом (централни угао а = 90 °), састоји се од закривљеног лежишта, а спољна страна је плитка.

Одводни вентил (отпадни вод) треба да буде дизајниран за пуњење са одређеним границама. Дренажна цев Схелига (отпадна цев) и гребен преливања треба да буду на истој ознаци.

Сл. 6.13. Одвојена комора:
а - са бочним правим преливом са једносмерним пражњењем; б - са блоком праволинијским преливима са двоструким пражњењем; у - са бочним криволинијским преливом; 1 - одвод кише; 2 - цев за испус; 3 - гребен гребен; 4 - доводна цев

Навигација:
Почетна → Све категорије → Одводне мреже

Армирани бетонски бунари

Основна сврха армираног бетонског бунара су елементи закопаних објеката који се управљају изнад или испод нивоа подземне воде у неагресивним или благо агресивним срединама. Бетонски бунари се користе у индустријској, стамбеној и путној градњи, за организацију инжењерских и топлотних мрежа, канализационих цевовода.

Армирани бетонски извори или елементи бунара су типични бетонски производи произведени од стране ГЦ "БЛОЦК" у строгој сагласности са ГОСТ 8020-90. Како је материјал из бунара користио тешки армирани бетон.

Армирани бетонски префабрирани бунари - то су посебни елементи закопаних објеката који се користе за изградњу разних врста комуникација: канализација, вода, гасне мреже и шахте. У зависности од обима радова за изградњу монтажних бунара коришћењем армиранобетонских прстенова различитих пречника.

Армирани бетонски бунари су вертикална шупља структура која се састоји од ојачаних зидних прстена, дна и поклопца на којем је поклопац постављен. По правилу, бунари су скоро или потпуно уроњени у земљу и налазе се изнад или испод нивоа подземне воде у неагресивним и благо агресивним окружењима.

По жељи армирани бетонски бунари подијељени су у неколико врста:


 • Водовод. То су елементи водоводне мреже, топлоте и воде и пројектовани су за постављање вентила (тзв. Зауставни вентили) за регулисање протока различитих течности, ватрогасних хидраната, мјерне опреме и сл.;
 • Канализација (дренажа, третман). Дизајниран да створи канализационе системе на окретима, на мјестима капљица цијеви и сл. Они служе за борбу против подземних вода, који уништавају темељ;
 • Гасоводи. Послужите као елементи гасовода.

У погледу функционалности, бунари су подељени на неколико типова:


 • Инспекције - користе се за праћење рада читавог система;
 • Диференцијал - потребан је на мјестима са јаким падовима цијеви, при окретању мреже или паду нивоа мреже због специфичности пејзажа. Користи се приликом комбиновања цевовода различитих дубина у једну мрежу;
 • Окрените се. Ови бунари се користе на мјестима гдје су цијеви окренути како би се избјегле блокаде. Такође се често користи као гледалац;
 • Филтрирање (филтрирање) бунара - неопходно за третман отпадних вода. Инсталиран изнад нивоа подземне воде;
 • Кумулативно. Користе се за акумулацију отпадних вода и обично се постављају на најнижу тачку локације, како би се осигурало оптимални угао нагињања канализационе цеви.

Предности коришћења армираног бетона као материјала за производњу бунара:


 1. Издржљивост производа. Армирани бетон дозвољава бунарима да издрже оптерећење које се јавља због притиска земљишта, а његова густа структура не подлеже замућењу подземних вода;
 2. Бетонске бунаре се примењују у већини тла;
 3. Глатка површина бетонских бунара не дозвољава да се оштрице држе зидова и формирају блокаде. Поред тога, бетон је савршено очишћен, а за чишћење није потребна специјална опрема и квалификовани стручњаци;
 4. Неограничен радни век. Бетонски производи су познати по својој издржљивости чак и када се користе у агресивним окружењима и на местима где постоји прилично висок ниво влаге;
 5. Једноставност и једноставност инсталације и поправке. Елементи бунара се лако постављају једни на друге. Због тога поправку не захтијева потпуну замјену структуре - само замијените или поправите истрошени елемент;
 6. Инертност бетона - нема утицаја на квалитет воде.

Ојачани бетонски извори састављени су од неколико елемената: зидних прстена, дна, поклопаца и поклопаца. Изградња путева подразумева употребу у неким случајевима бунара опремљених подним плочама. Присуство одређених елемената у дизајну зависи од сврхе монтажне бушотине. Технички, ови елементи су подељени:


 • Бетонски прстенови. Они су кроз танкозидне шупље цилиндричне елементе који служе директно за формирање и постављање бунара;
 • Поклопци бунара или, како их зову, подне плоче. Ове плоче пружају не само заштиту воде од загађења, већ и спречавају опасност од пада особе у бунар. У свом дизајну имају посебну рупу за уградњу лопте;
 • Дно плоче (доле). Монолитне армиране бетонске плоче које служе као дно и врше функцију водонепропусних бунара;
 • Подршка прстена. Ово су додатни елементи намијењени за нестандардне висинске конструкције за изградњу путева. Оне су идентичне по величини стандардним прстеновима, али имају значајно мању висину;
 • Подлоге. Имају правоугаони облик са излазом у средини округлог или правоугаоног, а касније затворен гвозденим шахтом заобљеног облика или правоугаоног решетка за отпадне воде. Правоугаона основна плоча вам омогућава да заштитите саму воду од уништења. Због ове форме, оптерећење је равномјерно усмерено преко читавог периметра плоче, а зидови бушотине добијају минимално оптерећење, што помаже очувању дугачке функционалности саме структуре;
 • Прстенови са поклопцима. Налази се на врху конструкције и обезбеђује сигуран рад бунара. Потребна је рупа на поклопцу на којој је постављена лопта од ливеног гвожда како би се обезбедио слободан приступ унутрашњости бунара;
 • Вода канализације - јединствене цилиндричне бетонске конструкције које су пројектоване за стварање подземних канализационих система, гаса и воде. Унутар канализације налази се метална мрежа дебљине 0,6 - 1 мм;
 • Шипови од ливеног гвожђа. Затварају бунаре и не дозвољавају великим страним објектима да улазе у систем, као и заштиту од несрећа.

При избору армираног бетонског бунара потребно је узети у обзир карактеристике подигнуте структуре. На пример, бетонски прстенови за бунаре, који се налазе на путевима, увек су опремљени подним плочама и палубама, а по потреби, како би се осигурала водонепропусност конструкције, користе се бетонски прстенови са дном.

Префабриковани бетонски извори су произведени у складу са захтевима ГОСТ 8020-90 и серије 3.900.1-14. "Армирани бетонски производи за округле бунаре водоводних и канализационих система", број 1 "Упутства за примену и радне цртеже" тешког бетона са класом Б15 чврстоће притиска. Плоче за подупирање су направљене од тешког Б20 бетона. Степен бетона за отпорност на мраз за радне коморе бунара усвојен је најмање Ф75, за остале производе - најмање Ф100. Хидроизолација бренда не би требала бити испод бренда В6.

Ојачавање радних комора армиранобетонских бушотина врши се простирним кавезима на специјалним машинама, према врсти оквира који се користи за армирање округлих армирано бетонских цеви. Изградња цесте такође омогућава производњу оквира савијањем конвенционалних арматурних мрежа. Ојачање дна бунара врши се с мрежама које се разбацују из расутих оквира на местима отвора, изузев водовода и гасних бунара, а армирање дна са специјалним арматурним мрежама. За армирање конструкција користи се арматурни челик типова и класа: термомеханички очврснути језгро класе Ат-ИИИЦ и Ат-ИВЦ према ГОСТ 10884; штапови топло ваљаних класа А-И, А-ИИ и А-ИИИ према ГОСТ 5781; ребар жица класа БП-И према ГОСТ 6727.

Префабрирани бетонски извори и елементи означени су алфанумеричком ознаком, где:


 • ЦЛ - радна комора канализације;
 • БЦ - радна комора дренажног бунара;
 • КФК - радна комора бунара за канализацију у домаћинству;
 • КДК, ДК - радна комора бунара унутар четвртине мрежа;
 • ЦЛА - радна комора бушотине за канализацију;
 • КЛВ, ВД - радна комора бунара за одвод воде у канализацију;
 • КВГ - радна комора бунара водовода и гасовода;
 • КС - зидни прстен радне коморе или уста;
 • КО - прстен за подршку;
 • ОН - основна плоча;
 • ПД - путна плоча;
 • ПН - доња плоча (доња страна);
 • ПП - подна плоча;
 • ПЦ - зидни прстен са поклопцима;

Бројеви после слова указују на пречник у дециметрима радне коморе, врату или изводу армираног бетонског бунара, са којим се елемент своди. Бројеви након тачке марке зидних прстена су висина прстена у дециметрима. Ознаке малих слова након што бројеви на зидним прстеновима означавају ознаке прстена са додатним дизајнерским карактеристикама: а - са два отвора за пролаз цевовода, б - са цетири. Цифре након цртања у бренду подних плоча су тип носивости плоче.

Означавање производа у складу са албумом јединствених производа РК 2201-82 на алфанумеричком систему, где:


 • Сунчане радне коморе дренажних бунара,
 • ВД - радне коморе водозахвата (кишнице),
 • ВГ - радне коморе бунара инсталираних на водоводне и гасне мреже,
 • ПЦ - округла плоча бунара са рупом на ивици плоче,
 • ПВГ - округла плоча преклапања бунара са отвором у средишту плоче,
 • К - прстенови бунара грла.

Бројеви на крају маркица указују на унутрашњи пречник радних комора бунара и врата у дециметрима.

На ГЦ "БЛОЦК" можете наручити елементе армиранобетонских бушотина, као и консултације са нашим стручњацима, одабрати потребне конструкције бетонске робе. У нашем продајном одјељењу можете унапред да сазнате цијену бунара и израчунате укупни трошак наруџбе. Можете купити бунаре и консултовати се о општим питањима куповине и испоруке позивањем следећих компанија: ГК БЛОК: Санкт Петербург: (812) 309-22-09, Москва: (495) 646-38-32, Краснодар: (861) 279- 36-00. Начин рада компаније: пон-пет од 9-00 до 18-00. Компанија ГЦ БЛОЦК испоручује армиране бетонске водове широм Русије директно на локацију купца или на градилиште, ако инфраструктура то дозвољава.

ВЕЛЛС АНД ЦАМЕРАС

Врела и коморе дренажне мреже налазе се на мјестима промјене пречника и нагиба цјевовода, промјеном њиховог правца у смислу и постављања бочних грана на њих, као и на равним дијеловима цијеви 35-300 м (с повећањем пречника цијеви се повећава између бунара).

Инспекцијски извори су подељени на ротационо, нодално и линеарно. Они служе за обезбеђивање приступа цевоводима, њихову контролу и надзор и врше одржавање на дренажној мрежи.

Инспекцијски извори се састоје од следећих главних елемената: радне коморе; врат и прелазни део између њих; база и отвор са поклопцем преко врата (слика 5.6). Што се тиче бунара може бити округлог, правоугаоног и полигоналног.

Најважнији елемент бунара је основа. Требало би осигурати стабилност конструкције. Његова структура укључује бетонску посуду која омогућава транспорт воде кроз бунар (од цеви до цеви).

Лежиште у доњем делу има облик полукружног круга, ау горњем - вертикалном зиду (слика 5.7). Укупна висина пладња мора бити једнака

6 - водичи за инсталацију капије; 7 - степенице; 8 - виси носач

Сл. 5.7. Проток шахтова: а - план тепиха са повећањем пречника цјевовода; б - план главног бунара; у - део линијског лежишта.

да се прилагоди пречник цеви. Са две стране пладња створене су полице које имају ширину од најмање 200 мм и нагиб од најмање 0.02 до лежишта. Посуде ротирајућих бунара и бочне везе треба изводити дуж локуса кругова с пречником од најмање једног пречника.

Радна комора треба да има следеће минималне димензије: висина - 1,8 м, пречник - 1,0 м. Препоручљиво је изводити коморе под-бунара на цевоводе великог пречника у

планирати полигонално са распоредом зидова паралелно са пладањима.

Минимални пречник врата износи 0,7 м. Радне коморе и вратови су опремљени тракама или мердевинама за спуштање у и изван бунара. На тлу нивоа, на вратима су постављени поклопци са поклопцима, који су обично направљени од ливеног гвожђа.

Код цевовода пречника 1200 мм или више, крива ротације цеви треба узети као полупречник од најмање пет цијевних пречника и обезбедити бушотине на почетку и крају кривине ротације.

На акумулацијама, чија се конструкција врши на затворен начин (метода штитника), потребно је распоредити инспекцијске осовине или бунаре пречника најмање 0,9 м. Раздаљина између њих не би требала бити већа од 500 м.

Зидови радних комора и отвора шахтова могу се израђивати од бетона или армираног бетона, монолитног или монтажног, као и цигле на цементном малтеру. Бетонски базни подови обично су монтирани монолитним од бетона 200 према посебним обрасцима - оплата, а затим фугирање са цементом и гвожђем.

Посебну важност треба посветити заптивању цијеви у равни. На сл. 5.8 приказује примјере његових конструктивних рјешења. У присуству подземних вода, неопходно је обезбедити хидроизолацију дна и зидова бунара до висине веће од 0,5 м нивоа подземне воде. Истовремено је могуће наносити обмазоцхни и оклеецхни битуменску хидроизолацију.

Сл. 5.8. Шеме за заптивање цеви:

а и б - у не-подземним земљиштима, респективно, суво и влажно;

1 - цементни малтер; 2 - раствор азбестног цемента; 3 - хидроизолација;

4 - жлеба

Дизајнерски институти су развили стандардне дизајн шахтова за различите геолошке, хидрогеолошке и климатске услове.

Од посебног значаја је осигурање издржљивости горњег дела бунара (вратова и врата) у условима изузетно високог интензитета аутомобилског саобраћаја у модерним градовима.

У иностраној пракси недавно су коришћена бунари од валовитих пластичних цеви, који су способни деформисати без уништења под утицајем друмског транспорта (слика 5.9).

Сл. 5.9. Бунари од пластике:

1 - отвор; 2 - конусни бетонски врат; 3 - валовита цев;

4 - гумени прстен

У домаћој пракси користе се армиране бетонске јединичне базне плоче за канализацију, воду и гасне бунаре.

Ова основна плоча се производи помоћу пластифицираних адитива који повећавају јачину ударца и отпорност на мраз бетона. Његова употреба омогућава значајно повећање животног вијека бунара у условима великог саобраћаја и честих третирања соли на површини пута у зимском периоду.

Упаривање цеви положених на различитим дубинама врши се помоћу диференцијалних бушотина. Потреба за њихово примењивање јавља се у следећим случајевима:

• при повезивању бочних грана са колекторима или мрежама унутар блокова уличним цевоводима;

• прелазак цјевовода са инжењерским структурама и природним препрекама;

• на уређају поплављених ослобађања воде у резервоарима;

• са великим падинама површине земље, како би се избјегло превазилажење максимално дозвољене брзине отпадних вода.

Висина раздвајања бунара за диференцирање подељена су на диференцијалне изворе слабе (до 6 м) и велике висине.

Спуштање бунара свих пројеката може се поделити на три врсте:

• рудник (са и без капи);

• изведени према типу познатих интерфејсних структура које се користе у хидротехничкој пракси (брзе струје, прелом практичног профила итд.);

• бунари, енергетско гашење у којем се заснива на сударању водених млазница са зидом конструкције или посебном решетком, као и на сударању водених млазница насталих од раздвајања тока на дну извора.

Капљина бунара рудничког типа ниске висине је комора чији облик је сличан облику шахте на коју је причвршћен или уграђен глатко (без степеница) вратило (рисер) кружног или правоугаоног попречног пресека (слика 5.10).

Користи се на цевоводима пречника до 500 мм. Висина не би требало да прелази 6 м. Пресек подизача не би требало да буде мањи од попречног пресека цеви за довод воде. Изнад рисура, пожељно је обавити пријемни лијев у облику колена или другог облика, а на подножју - водена јама. Присуство воде у јами омогућава ублажавање протока удара у базу. Да би се повећала стабилност конструкције, база је ојачана плочом од челика или ливеног гвожђа испод постоља.

Приликом конструисања цевовода до 300 мм, дозвољена је поставка водиличног кољена у доњем дијелу.

Препоручује се да се испусти бунари од монолитног или монтираног бетона. Брзина кретања воде у подземним постројењима достиже високе вриједности, стога захтијева високу чврстоћу базена, зидова и бунара.

Сл. 5.10. Врло добро спустите рудник:

1 - битуменска изолација; 2 - бетонска класа М150 са фугирањем;

3 - основна плоча; 4 - бетон од М100 граде са стакленим рубовима

земља; 5 - челична плоча; 6 - упорне заграде постављене између шавова

Падна бунка врсте руде са вишестепеним разликама такође укључује рудник, али је блокирана корацима, променљива дуж целе висине у шаблону шаховске плоче (слика 5.11). Да би се побољшала поузданост конструкције, препоручљиво је направити два мина. Водени уређај на бази није потребан. Препоручује се следећи однос слике: И - (0,5-2) В или И - (0,5-2) * / (са кружним дијелом вратила); а - Б / 2.

Израчунавање бушотине треба да се изврши на основу могућности прескакања читавог протока кроз један рудник, али под условом његовог максималног оптерећења (максимална глава једнака?). Величина рупе између степеника и зидова, површина попречног пресјека је једнака цо = аВ, може се одредити формулом за проток течности из рупа

где је п коефицијент трошкова једнак п = ере, овде цф је фактор брзине једнак 0.89; 8 - однос компресије млазнице, одређен формулом А.Д. Алтсхулиа:

8 = 0,57 + 0,043 / (1,1 - П), (5,2)

где је П = а / Б однос компресије млазнице.

Сл. 5.11. Двокатна јама бунарског типа

са вишестепеним разликама:

1 - улазни колектор; 2 - капије; 3 - делови капи; 4 - кораци диференцијала; 5 - излазни колектор

Одвојене коморе уређене су са пуним одвојеним и полу-одвојеним канализационим системима. Њихова локација и дестинација су различити. Са пуним одвојеним системом, уређене су одводне коморе:

• на мрежи кишнице на одвојеним мјестима одводног колектора или испред постројења за пречишћавање како би се отпустио дио кишнице током интензивних падавина у водно тијело;

• о постројењима за самотретање кишнице, ако је потребно, са различитим степенима пречишћавања.

У случају полуотвореног система за одвођење отпадних вода

• на мрежи кише пре него што га повежете са колекторима за све канализацијске системе како би отпустили део кишнице током интензивних киша у водно тијело;

• пре постројења за пречишћавање отпадних вода привремено испуштање дела домаћих, индустријских и кишних отпадних вода (при високим трошковима другог) у контролне резервоаре за накнадну снабдијевање постројењима за пречишћавање отпадних вода.

Принцип рада и дизајна одводних канала и сепарационих комора су слични (у даљем тексту, термин "одвод туша" означава одвод туша и комору за одвајање).

Главни захтеви за туширање су следећи:

1) пражњење без пражњења загађеног дела отпадне воде која улази у канализацију;

2) ниског зацења отпадних и дренажних уређаја. Најчешћа комора за одвајање са стране

равно брашно са једностраним пражњењем; они се састоје од послужавника, од којих једна страна представља плочицу.

Препоручљиво је да гребен прелива буде металик и покретан у вертикалним водилима. Ово ће вам омогућити да промените висину гребена прелива приликом подешавања радова објеката.

Одвојевајућа комора са страним праволинијским преливима са билатералним пражњењем састоји се од послужавника, са обе стране чији су преливи.

На сл. На слици 5.12 приказана је сепарацијска комора са бочним закривљеним преливом (централни угао а = 90 °), састоји се од закривљеног лежишта, чија је спољна страна плитка.

Одводни вентил (отпадни вод) треба да буде дизајниран за пуњење са одређеним границама. Шилга одлив

Сл. 5.12. Одвојена комора:

а - са бочним правим преливом са једносмерним пражњењем; б

са бочним правим преливима са билатерално пражњење; бочни закривљени брег; 1 - одвод кише; 2 - цев за испус; 3 - гребен гребен; 4 - доводна цев

(отпадна цев) и гребен прелива морају бити на истој ознаци.